Licitatii ? De ce sa faca o pagina de vanzari online, licitatii ?

Simplu, organizam licitatii periodice in scopuri de promovare. Majoritatea pieselor licitate se vand la, sau sub pretul nostru de achizitie. In felul acesta aveti posibilitatea de a cumpara la preturi extrem de avantajoase si noi ne promovam pagina si produsele. Succes la licitatii !

Regulament

1. Licitația pentru covoare sau opere de artă si/sau de colecție este organizată de Galeria Buhara și are loc de obicei online, pe pagina de Facebook a Galeriei, fiind gestionată de unul sau mai mulți reprezentanți ai Galeriei Buhara.

2. Obiectele care urmează să fie scoase la licitație aparțin, de obicei, Galeriei Buhara.

3. Participanții sunt rugați să țină cont de faptul că în condițiile acestui sistem de licitație, care își desfășoară etapele în ordine, protejând valoarea maximă licitată în scris de un participant absent (oferta scrisă se transmite prin mesaj privat în cazul platformei Facebook), este posibil ca lotul să fie atribuit unui alt participant la valoarea maximă licitată în scris de participantul absent (căruia licitatorul i-a atribuit etapa de licitație anterioară în funcție de prioritatea ofertei sale). Prin urmare, Galeria Buhara sfătuiește participanții care depun pre-oferte scrise prin formular sau online să monitorizeze prezentarea pre-ofertei pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la continuarea licitației pentru lotul respectiv dincolo de suma pre-ofertată.

4. Galeria Buhara va stabili perioada de licitație și prețul de pornire al obiectului care va fi scos la licitație.

5. Oferta și prețul de licitație sunt prezentate în EUR, care se utilizează ca monedă pentru calcularea ofertei și a prețului de licitație, și se aplică cursul oficial de schimb EUR/RON al BNR din ziua plății. Suma totală include TVA de 19% pentru articolele noi și este netă pentru articolele vechi.

6. Cumpărătorul plătește obiectele licitate în termen de o săptămână de la licitație. Plata se va face în lei pentru rezidenții din România și în Euro sau USD pentru nerezidenți. Plata se poate face: a) în numerar la sediul Galeriei, în limita sumei de 10.000 lei (sau orice altă sumă maximă stabilită de lege), sau b) prin transfer bancar (titularul contului Galeria Buhara srl. IBAN RO33 PIRB 4206 7701 1700 1000 First Bank ) De comun acord, pentru articole care nu depășesc suma de 5.000 de lei, este posibilă și plata prin sistemul Ramburs la Courier.

7. Bunurile pot fi ridicate imediat după primirea sumei facturate. În cazul în care plata se face în numerar sau cu cardul bancar, facturarea și plata lotului se pot face după licitație - sau la Galeria Buhara. În cazul în care plata se face prin transfer bancar, factura poate fi ridicată după licitație la sediul Galeriei Buhara, sau o copie poate fi trimisă prin e-mail:

8. Dreptul de retragere din contract (renunțarea la cumpărarea lotului adjudecat) NU se aplică în cazul adjudecărilor făcute în cadrul licitațiilor publice organizate de Galeria Buhara, chiar și în cazurile în care oferta se face online, licitația nu se desfășoară electronic, primirea și acceptarea ofertelor de către ofertant se face pe pagina de Facebook. În mod similar, loturile achiziționate NU pot fi returnate.

9. În cazul în care suma facturată nu este achitată în termenul prevăzut în prezentul regulament, Galeria Buhara poate opta, pentru compensarea prejudiciului suferit, între: (a) solicitarea cumpărătorului de a plăti pentru lotul adjudecat, precum și o penalitate de întârziere de 1%/zi din suma datorată, (b) readjudecarea licitației unui contraofertant care a depus o ofertă mai mică decât prețul câștigător (în scris sau online înainte de licitație sau online în timpul licitației, conform înregistrărilor electronice pe platforma de licitație) dacă acesta din urmă confirmă după licitație menținerea ofertei sub prețul de licitație, cu obligația adjudecatarului care a întârziat sau a refuzat plata lotului adjudecat, de a plăti diferența până la valoarea facturii către adjudecatar; caz în care Galeria Buhara întocmește un raport. Termenul de prescripție pentru cererea de despăgubire a galeriei pentru daunele suferite este de 5 ani de la data atribuirii.

10. Transferul de proprietate are loc în momentul transferului de posesie a lotului adjudecat de la Galeria Buhara la cumpărător sau la transportator (după caz), sub rezerva achitării integrale a valorii facturii de către cumpărător. Cumpărătorul își asumă responsabilitatea și riscul pentru colectarea și transportul lotului adjudecat. Cumpărătorul este obligat să ia în primire lotul adjudecat la sediul Galeriei Buhara în termen de 2 săptămâni de la primirea plății.

11. Transportul lotului achitat pe teritoriul României se va face pe cheltuiala Galeriei Buhara, iar transportul în străinătate pe cheltuiala cumpărătorului.

12. GALERIA BUHARA SRL GARANTEAZĂ CUMPĂRĂTORULUI AUTENTICITATEA ȘI ORIGINALITATEA OBIECTELOR LICITATE, respectiv eliberează la cerere certificatul de calitate și origine.